Our Priciples

Intisari nilai – nilai yang kami jaga dan lakukan :

Semangat. Ada seribu jalan bila ada kemauan, Ada seribu alasan bila tak ada kemauan

Pemahaman. Elmu lan Ngelmu

Integritas. Bener lan Pener

Dedikasi. Ora waton nyabut gawe. Nyambut gawe karo waton